Oświadczam, że dane podane w kwestionariuszu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez PIU, w celach organizacji tego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.