Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Seminarium

Seminarium reasekuracyjne
Reinsurance seminar

Czas i miejsce

18 czerwca 2019, godz. 09:30 - 15:30

Hotel Radisson Blu, ul. Grzybowska 24, Warszawa

Agenda

 • 9.30 - 10.00
  Rejestracja
  Registration
 • 10.00 - 10.10
  Otwarcie seminarium
  Seminar opening
  Jacek Kugacz - Przewodniczący Podkomisji Re/Chairman of Reinsurance Subcommittee
  Andrzej Maciążek - Wiceprezes PIU/Vicepresident of Polish Chamber of Insurance
 • 10.10 - 10.50
  Wsparcie sektora ubezpieczeń przy wykorzystaniu bezzałogowych statków powietrznych, danych satelitarnych i geoinformacji
  The support for the insurance sector using unmanned aerial vehicles, satellite data and geoinformation
  dr Jakub Ryzenko - Centrum Informacji Kryzysowej, Polska Akademia Nauk/Crisis Information Center, Polish Academy of Sciences
  Wojciech Hodowicz - Centrum Informacji Kryzysowej, Polska Akademia Nauk/Crisis Information Center, Polish Academy of Sciences
 • 10.50 - 11.30
  Digital Business P&C
  Frank Joachim Rückert - General Manager, Hannover Re

 • 11.30 - 12.30
  Umowy reasekuracji: zmiany i wyzwania.
  Reinsurance contracts: changes and challenges
  Andrew Bandurka - Partner, HFW

 • 12.30 - 13.10
  Lunch
 • 13.10 - 13.50
  Jak reasekuracja może wpłynąc na stosowanie Solvency II?
  How can Reinsurance be used to improve Solvency II position?
  Lukas Travniczek - Aon Benfield
  Martin Gregor - Aon Benfield
 • 13.50 - 14.50
  Reasekuracja retrospektywna - umowy LPT i ADC jako narzędzia zmniejszające wymogi kapitałowe
  Retrospective reinsurance - LPT and ADC agreements as the instruments reducing capital requirements
  Paweł Koszorek - Guy Carpanter
  Robert Joniec - Guy Carpanter

 • 14.50 - 15.20
  Zastosowanie instrumentów "run-off" w gospodarce finansowej zakładu ubezpieczeń - zagadnienia prawne
  The application of "run-off" instruments in the financial economy of insurance companies - legal aspects
  Beata Mrozowska-Bartkiewicz - Radca prawny, Kancelaria Prawna DLA Piper / Attorney at law, Legal office DLA Piper

 • 15.20
  Zakończenie
  Conclusion
 • * Podczas seminarium zapewnimy tłumaczenie symultaniczne
  The seminar will be translated