Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Seminarium

„Współpraca policji, zakładów ubezpieczeń i innych instytucji rynku ubezpieczeniowego w zakresie zapobiegania, ujawniania oraz zwalczania przestępczości ubezpieczeniowej”

Czas i miejsce

20 września 2018 - 21 września 2018, godz. 08:30 - 12:00

Agenda

 • 8:30-9:30
  Rejestracja uczestników
 • 09.00 – 09.15
  Otwarcie seminarium
  Andrzej Maciążek, wiceprezes zarządu PIU
  Przedstawiciel WSPol
 • 09.15 – 10.00
  Legalizacja pojazdów w Polsce
  Agnieszka Kowalik-Urbaez – biegły sądowy w zakresie weryfikacji dokumentacji pojazdów oraz ich historii
 • 10.00 – 10.30
  CEPiK a zwalczanie przestępczości samochodowej w ubezpieczeniach – możliwości dla Policji i zakładów ubezpieczeń
  Departament Systemów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji
 • 10.30 – 11.00
  Usługi UFG wspierające zakłady ubezpieczeń w procesach detekcji przestępczości ubezpieczeniowej
  Małgorzata Ślepowrońska, Arkadiusz Otok – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
  Krzysztof Tymendorf – Komenda Główna Policji
 • 11.00 – 11.30
  Przerwa kawowa
 • 11.30 – 12.15
  Wykorzystanie leasingu w oszustwach ubezpieczeniowych
  Zbigniew Dorosz – Generali
  Grzegorz Marszałek – Komenda Wojewódzka we Wrocławiu
 • 12.15 – 13.00
  Przestępczość ubezpieczeniowa samochodowa
  Piotr Raubo – Warta
 • 13.00 – 14.00
  obiad
 • 14.00 – 14.45
  Kontrola jakości napraw
  Jacek Kubuszewski – PZU
 • 14.45 – 15.30
  Analiza elektronicznych danych wypadkowych – skuteczna obrona przed przestępczością ubezpieczeniową
  Michał Krzemiński, Patrycja Iwańska – Crash Data Poland
 • 15.30 – 16.30
  Mechanoskopijna technika śledcza oraz przykłady jej wykorzystania w procesie likwidacji szkód FRAUD
  Klaudia Wstawska, Magdalena Świątek – Allianz
  Karol Hintz – specjalista ds. mechanoskopii
  Jacek Mazepa – detektyw, technik kryminalistyki
 • 16.30 – 16.45
  Wyróżnienia funkcjonariuszy policji za sprawy ubezpieczeniowe
 • DRUGI DZIEŃ SEMINARIUM
 • 09.00 – 09.45
  Zwalczanie przestępczości w ubezpieczeniach majątkowych – przykład efektywnej współpracy zakładów ubezpieczeń i policji
  Krzysztof Kupidura – Allianz
  Sylwia Jankowska – Komenda Miejska w Gdańsku
  Rafał Jankowski – III Komenda Powiatowa w Gdańsku
 • 09.45 – 10.15
  Zwalczanie przestępczości w ubezpieczeniach na życie
  Iwona Leszczyńska-Florczak – Nationale Nederlanden
  Wawrzyniec Kajkowski – Prudential
 • 10.15 – 10.45
  Kolizje na autostradach – symptomy działania zorganizowanych grup, analiza przypadków
  Rafał Onysk, Piotr Mirys – PZU
 • 10.45 – 11.00
  Przerwa kawowa
 • 11.00-11.30
  Nowe przepisy prawne w zakresie przeciwdziałania i zwalczania prania pieniędzy
  Dariusz Potakowski - WSPol
 • 11.30 – 12.00
  Raport PIU o przestępczości ubezpieczeniowej w 2017 roku
  dr Piotr Majewski
 • 12.00
  Obiad