Oświadczam, że dane podane w kwestionariuszu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez PIU, w celach organizacji tego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
 

warsztaty

Interpretacja i wdrożenie postanowień ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń

Czas i miejsce

06 czerwca 2018, godz. 10:00 - 15:00

Rondo 1 – Warszawa, II piętro Dago Centrum

Agenda

 • 9.30 - 10.00
  Rejestracja uczestników, otwarcie warsztatów
  Andrzej Maciążek - wiceprezes zarządu PIU
 • 10.00 - 10.30
  Zmiany w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. Aktualizacja danych w rejestrze po wejściu w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  Ewa Krajewska - Z-ca Dyrektora Departamentu Licencji Ubezpieczeniowych w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego
 • 10.30 - 11.45
  Badanie potrzeb klienta przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Skutki prawne dla zakładów ubezpieczeń klauzuli generalnej zgodności umowy ubezpieczenia z wymaganiami i potrzebami klienta.
  dr hab. Marcin Orlicki - prof. UAM, radca prawny
 • 11.45 - 12.00
  Przerwa kawowa
 • 12.00 - 13.15
  Informacje o produkcie ubezpieczeniowym w postaci ustandaryzowanego dokumentu. Wymagany zakres informacji a konstrukcja i złożoność produktu ubezpieczeniowego.
  Bliskie powiązania z agentem i powiązania kapitałowe, które uniemożliwiają skuteczny nadzór KNF.
  dr hab. Jakub Pokrzywniak - prof. UAM, radca prawny
 • 13.15 - 13.45
  Lunch
 • 13.45 - 15.00
  Charakter wynagrodzenia agenta i osób wykonujących czynności agencyjne. Unikanie konfliktu interesów. Wynagradzanie ubezpieczającego i osób obsługujących grupowe umowy ubezpieczenia. Czynności wyłączone z zakresu dystrybucji ubezpieczeń.
  Mec. Piotr Czublun - radca prawny