Oświadczam, że dane podane w kwestionariuszu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez PIU, w celach organizacji tego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
 

seminarium

Zadośćuczynienie pieniężne z tytułu krzywdy osób najbliższych poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu

Czas i miejsce

10 maja 2018, godz. 10:00 - 14:00

Polska Izba Ubezpieczeń

Agenda

 • 10.00 - 10.30
  Rejestracja uczestników
  Seminarium poprowadzi mec. Łukasz Wilma
 • Dane statystyczne zakładów ubezpieczeń
 • Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 27 marca 2018 r. podjęte w sprawach o sygn. akt III CZP 36/17, III CZP 60/17 oraz 69/17
 • Przerwa kawowa
 • Aktualny stan orzecznictwa sądów powszechnych
 • Perspektywy instytucji oraz jej skutki dla zakładów ubezpieczeń, rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń
 • Dyskusja