Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane na potrzeby rejestracji jako uczestnika w wydarzeniu, w którym zgłaszacie uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza. Dane będą przetwarzane przez Polską Izbę Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Przysługuje Pani/Panu prawo do: • dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w szczególności prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby profilowania; • przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od PIU danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego; • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, email: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres mailowy.
 

seminarium

Podsumowanie dwóch lat systemu WYPŁACALNOŚĆ II i nowe wyzwania dla reasekuracji

Czas i miejsce

21 czerwca 2018, godz. 10:00 - 15:00

Hotel Radisson Blu Warszawa

Agenda

 • 9.30 - 10.00
  Rejestracja uczestników
 • 10.00 - 10.15
  Przywitanie uczestników
  Andrzej Maciążek – Wiceprezes Zarządu PIU,
  Jacek Kugacz – Przewodniczący Podkomisji Reasekuracji, Prezes Zarządu PTR
 • 10.15 - 10.55
  Wpływ Wytycznych KNF dot. reasekuracji biernej na system zarządzania, w tym zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń
  Dagmara Wieczorek-Bartczak - Director, European Actuarial Services, EY
 • 10.55 - 11.40
  Risk transfer in the context of reinsurance transactions
  Lydia Pomp-Bojerianova - Client Executive Austria & CEE, Swiss Re Europe S.A., Niederlassung Deutschland
 • 11.40 - 12.25
  Jak poprawa jakości danych może pomóc reasekuracji?
  Mariusz Kuśmierczyk - Data Management Consultant, SAS
 • 12.25 - 13.10
  Przerwa obiadowa
 • 13.10 - 13.40
  "Disruptive Innovations in Insurance"
  Philipp Rosenauer, MLaw, MSc - Legal FS Regulatory & Compliance Services, PwC
 • 13.40 - 14.10
  Implikacje terroryzmu w ubezpieczeniach i reasekuracji
  Agnieszka Kukiełka - Broker Reasekuracyjny, AON Benfield
 • 14.10 - 14.50
  Wpływ RODO i IDD na reasekurację
  Anna Tarasiuk - Partner, Filipska Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp. p.
 • 14.50 - 15.00
  Zamknięcie seminarium