Oświadczam, że dane podane w kwestionariuszu są prawdziwe. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych przez PIU, w celach organizacji tego wydarzenia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych.
 

Posiedzenie

Otwarte posiedzenie Podkomisji Ubezpieczeń Finansowych w sprawie zabezpieczeń zapłaty długu celnego

Czas i miejsce

26 marca 2018, godz. 10:00 - 14:00

Polska Izba Ubezpieczeń

Agenda

 • 10.00 – 10.15
  Powitanie uczestników spotkania. Wprowadzenie do tematyki szkolenia.
  Andrzej Maciążek - wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
  Piotr Pogorzelski - zastępca dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów
  Katarzyna Krawicz-Nowak - naczelnik Wydziału Reguł Pochodzenia, Wartości i Długu Celnego w Departamencie Ceł


 • 10.15-11.35
  Kryteria i warunki podmiotowe oraz ocena ryzyka podmiotowego w postępowaniu celnym o wydanie pozwoleń, w tym pozwoleń AEO.
  Dorota Błasiak-Barnuś - naczelnik Wydziału Procedur Celnych w Departamencie Ceł
  Marzena Walczak - starszy ekspert Służby Celno-Skarbowej w Departamencie Ceł

 • 11.35-12.00
  Ogólne informacje na temat zabezpieczeń celnych, w tym prawna instytucja zabezpieczenia generalnego.
  Ewa Bieżuńska - radca ministra w Departamencie Ceł
 • 12.00-12.15
  Przerwa
 • 12.15-12.30
  Przedstawienie danych statystycznych w zakresie objętym tematyką szkolenia.
  Katarzyna Krawicz-Nowak - naczelnik Wydziału Reguł Pochodzenia, Wartości i Długu Celnego w Departamencie Ceł
 • 12.30-13.30
  Sesja Pytania i odpowiedzi.
  Moderator:
  Katarzyna Krawicz-Nowak - naczelnik Wydziału Reguł Pochodzenia, Wartości i Długu Celnego w Departamencie Ceł
 • 13.30-13.45
  Podsumowanie szkolenia.
  Piotr Pogorzelski - zastępca dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów