Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Podatki w branży ubezpieczeniowej

Czas i miejsce

28 listopada 2018, godz. 08:45 - 16:15

Hotel Mercure Warszawa Centrum

Agenda

 • 8:45 - 9:20
  Rejestracja
 • 9:20 - 9:30
  Otwarcie seminarium
  Andrzej Maciążek - wiceprezes PIU
  Jakub Żak - partner w Deloitte Doradztwo Podatkowe Tokarski i Wspólnicy sp.k.
 • 9:30 - 10:30
  Zmiany w przepisach podatkowych - omówienie najważniejszych zmian z perspektywy sektora ubezpieczeń
  - zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)
  - zmiany w ordynacji podatkowej (m.in. obowiązek raportowania schematów podatkowych oraz modyfikacja klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania)
  - pracownicze plany kapitałowe (skutki w PIT oraz VAT)
  Paweł Skorłutowski - starszy menedżer w Deloitte
 • 10:30 - 11:00
  Pliki JPK podczas prowadzonych kontroli i czynności sprawdzających
  - praktyka organów w zakresie korzystania z plików JPK
  - jak przygotować się do nowego rodzaju kontroli?
  - czy można skutecznie zasymulować nowoczesną e-kontrolę wykorzystując pliki JPK?
  Tomasz Stankiewicz - starszy menedżer w Deloitte
  Wojciech Michalak - menedżer w Deloitte
 • 11:00 - 11:30
  Przerwa kawowa
 • 11:30 - 12:10
  Bieżące orzecznictwo i praktyka podatkowa w sektorze ubezpieczeń - omówienie najciekawszych wyroków i interpretacji
  - opodatkowanie VAT usług pomocniczych do ubezpieczeń
  - podatek od niektórych instytucji finansowych (podatek bankowy)
  Marek Kozłowski - menedżer w Deloitte
 • 12:10 - 13:00
  Zmiany otoczenia regulacyjnego działalności ubezpieczeniowej, nowe przepisy, orzecznictwo i praktyka rynkowa
  - przetwarzanie danych wrażliwychprzez zakłady ubezpieczeń a RODO
  - pozyskiwanie odszkodowań od zakładów ubezpieczeń
  - komunikat KNF ws. funkcji compliance (20 sierpnia 2018 r.) - opinia KNF nt. roli i zadań funkcji compliance w zakładach ubezpieczeń
  Łukasz Szymański - starszy menedżer, kancelaria prawna Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.
  Katarzyna Mazur - menedżer, kancelaria prawna Deloitte Legal, Pasternak, Korba, Moskwa, Jarmul i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza sp.k.
 • 13:00 - 14:00
  Lunch
 • 14:00 - 16:00
  Zmiany w przepisach o cenach transferowych
  - "pomijanie" skutków transakcji
  - korekty cen transferowych
  - przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych
  - safe harbours
  - raportowanie cen transferowych (TP-R)
  Mariusz Każuch - dyrektor w Deloitte
  Anna Woźniak - starszy menedżer w Deloitte
 • 16:00 - 16:15
  Q&A session