Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

seminarium

#auditchallenge #wyzwanieaudytu

Czas i miejsce

25 listopada 2019, godz. 09:00 - 16:30

Centrum Konferencyjne Zielna

Agenda

 • 8:30 - 9:00
  Rejestracja uczestników
 • 9:00 - 9:10
  Otwarcie seminarium
  Andrzej Maciążek - Polska Izba Ubezpieczeń
  Monika Rosa - TUW Pocztowy
 • 9:10 - 9:30
  Czy audyt wewnętrzny powinien mieć swoją strategię?
  Wojciech Stasiak - PZU
  Michał Rzeźnik - Grupa PZU
 • 9:30 - 10:00
  Audyt zwinnych projektów
  Łukasz Małecki-Tepicht - TUW TUZ
 • 10:00 – 10:45
  Kultura organizacyjna, jak to ugryźć?
  Agata Szczerbetka - AXA
  Tomasz Dzida - FCCA, Audytor ryzyka w sektorze bankowym
 • 10:45 – 11:15
  Przerwa kawowa
 • 11:15 – 12:45
  Roboty nie straszą – audyt robotyki
  Wojciech Stasiak - PZU
  Piotr Komorowski - PZU
  Dominika Poźnial - PZU
 • 12.45 - 13.45
  Lunch
 • 13:45 - 15:15
  Jak napisać dobre issue? - warsztat
  Agata Szczerbetka - AXA
  Anna Kieres - Aviva
  Renata Borkowska - MetLife
  Łukasz Małecki-Tepicht - TUW TUZ
 • 15:15 - 16:15
  Audyt powdrożeniowy RODO – metody i korzyści
  Agata Jankowska-Galińska - Deloitte
  Ewelina Witek - Deloitte
 • 16:15 - 16:30
  Podsumowanie prac Podkomisji audytu i kontroli wewnętrznej w ciągu ostatniego roku
  Monika Rosa - TUW Pocztowy