Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Seminarium

Audyt przyszłości

Czas i miejsce

10 września 2018, godz. 08:30 - 16:00

Aviva; ul. Inflancka 4b; Warszawa

Agenda

 • 8.30 - 9.00
  Rejestracja
 • 9.00 - 9.15
  Otwarcie seminarium
  Andrzej Maciążek – Polska Izba Ubezpieczeń
  Adam Uszpolewicz – Aviva
  Monika Rosa – TUW Pocztowy
 • 9.15 - 9.45
  Wyzwania nowoczesnego audytu
  Anna Kieres – Aviva
 • 9.45 - 10.00
  Wsparcie PIU w rozwoju audytu
  Monika Rosa – TUW Pocztowy
 • 10.00 - 10.45
  "Forensic Audit" - nowe techniki
  Tomasz Dyrda – Partner, EY
 • 10.45 - 11.15
  Przerwa kawowa
 • 11.15 - 12.00
  Przestępczość ubezpieczeniowa
  Piotr Raubo – TUiR Warta
 • 12.00-12.45
  Cyberzagrożenia w działalności ubezpieczeniowej
  PZU Team
 • 12.45 - 13.30
  Data analytics (eng)
  Aviva Team
 • 13.30 - 14.30
  Lunch
 • 14.30 - 16.00
  Tajemniczy klient jako narzędzie nowoczesnego audytu (mystery shopping) - warsztaty
  Agata Szczerbetka – AXA
  Anna Kieres – Aviva
  Renata Borkowska – MetLife