Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Konferencja

Największe wyzwania cyberbezpieczeństwa stojące przed zakładami ubezpieczeń

Czas i miejsce

13 czerwca 2019, godz. 08:30 - 15:00

SGH, budynek C

Agenda

 • 8.30 - 9.00
  Rejestracja
 • 9:00 – 9:20
  Przywitanie uczestników i otwarcie konferencji
  Andrzej Maciążek - Wiceprezes PIU
  Bartosz Zbyszewski - przewodniczący Grupy Ekspertów ds. Cyberbezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń PIU
  Dr hab. Marcin Kawiński - kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego SGH

 • 9:20 – 9:40
  Jakich cyberzagrożeń powinniśmy obawiać się w najbliższej przyszłości ? – wyzwania stojące przed zakładami ubezpieczeń
  Prof. Jerzy Kosiński - Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
 • 9:40 – 10:00
  Narzędzia to nie wszystko – rola programu kształtowania świadomości wśród pracowników w dużych organizacjach
  Agata Osewska - kierownik Zespołu Kształtowania Świadomości Bezpieczeństwa, Grupa PZU
  Marcin Juszko - SOC, Grupa PZU
 • 10:00 – 10:30
  Wycena składki ubezpieczeniowej od cyberryzyk
  Paweł Sobala - matematyk w zespole Risk Analytics w Departamencie Aktuariatu i Ryzyka, Grupa UNIQA w Wiedniu
 • 10:30 – 11:00
  "3 Mity Cybersecurity" – o atakach, których się boimy, a których bać się nie powinniśmy
  Piotr Konieczny - redaktor naczelny, Niebezpiecznik.pl
 • 11:00 – 11:30
  Incydent bezpieczeństwa, atak czy może włamanie? – analiza przykładów przeprowadzonych ataków
  Józef Sulwiński - prezes zarządu, SEQRED
 • 11:30 – 12:00
  Przerwa kawowa
 • 12:00 – 12:20
  Dlaczego pracownik pozostanie największym problemem działu bezpieczeństwa i jak sobie z tym radzić?
  Marcin Spychała - senior security architect, IBM
 • 12:20 – 12:40
  Zarządzanie incydentem cyberbezpieczeństwa w obliczu nowych technologii i specyfiki branży ubezpieczeniowej
  Marcin Kobyliński - cybersecurity dyrektor MATIC S.A./ Stowarzyszenie ISSA Polska
 • 12:40 – 13:40
  Obiad
 • 13:40 – 14:00
  Bezpieczeństwo technologii blockchain i możliwe zastosowania w ubezpieczeniach
  dr hab. Krzysztof Piech - Profesor Uczelni Łazarskiego
 • 14:00 – 14:30
  Praktyczne problemy w ściganiu sprawców cyberprzestępstw: przypadek oszustwa na prezesa
  dr Maciej Siwicki - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 14:30 – 14:50
  Bezpieczeństwo klienta jako wspólny mianownik dla banków i zakładów ubezpieczeń
  Dariusz Lipowski - Związek Banków Polskich
 • 14:50 – 15:00
  Zakończenie