Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

konferencja

Nowa mobilność, nowy rynek, nowe ryzyko. Jak pojazdy elektryczne i autonomiczne wpłyną na rozwój infrastruktury i rynku ubezpieczeń

Czas i miejsce

25 września 2018, godz. 09:30 - 15:00

Szkoła Główna Handlowa, budynek G

Agenda

 • 9.30 - 10.00
  Rejestracja
 • 10.00 - 10.30
  Otwarcie konferencji
  Andrzej Maciążek - wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń
  prof. dr hab. Tadeusza Szumlicz - Szkoła Główna Handlowa
 • 10.30 - 11.00
  Wprowadzenie do ustawy o elektromobilności, w tym w szczególności:
  -podstawowa nomenklatura
  -planowane zmiany w ustawie o elektromobilności
  -zasady użytkowania pojazdów elektrycznych
  -pozwolenia i koncesje związane z budową i eksploatacją infrastruktury ładowania
  r.pr. Filip Opoka - DLA Piper
 • 11.00 - 11.30
  Rozwój Kooperacyjnych Inteligentnych Systemów Transportowych i automatyzacji transportu drogowego - szanse oraz zagrożenia dla użytkownika końcowego i ubezpieczyciela
  Arkadiusz Matysiak - Instytut Transportu Samochodowego
 • 11.30 - 12.00
  Architektura rynku oraz obowiązki organów naczelnych i centralnych oraz JST w zakresie pozyskania wymaganej liczby pojazdów elektrycznych
  r.pr. Filip Opoka - DLA Piper
 • 12.00 - 12.30
  Przerwa kawowa
 • 12.30 - 13.00
  Elektromobilność i pojazdy autonomiczne - wyzwanie dla rynku ubezpieczeniowego i nowe ryzyka w związku z produkcją i użytkowaniem pojazdów elektrycznych i autonomicznych
  prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
  r.pr. Beata Mrozowska-Bartkiewicz - DLA Piper
 • 13.00 - 13.30
  Automated and connected cars – developments in the German market
  dr. Tibor S. Pataki - Head of Motor Insurance, Automobile Technology, Statistics and Crime Prevention, German Insurance Association
 • 13.30 - 14.00
  Ustawa o elektromobilności a pojazdy autonomiczne - ramy prawne rozwoju
  r.pr. Beata Mrozowska-Bartkiewicz - DLA Piper
  r.pr. Filip Opoka - DLA Piper
 • 14.00 - 14.30
  Wpływ nowej mobilności na ubezpieczenia
  dr Barbara Cieślik - Szkoła Główna Handlowa
 • 14.30 - 15.00
  Pojazdy autonomiczne, carsharig i socialsharing a ubezpieczenia. Propozycje zmian w ustawach UoUO i UPoRD
  prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki
 • 15.00
  Podsumowanie