Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Seminarium rachunkowe

Zamknięcie roku - wpływ zmian regulacyjnych na rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń

Czas i miejsce

11 grudnia 2018, godz. 08:45 - 16:00

Hotel Mercure Warszawa Centrum

Agenda

 • 8:45 - 9:15
  Rejestracja
 • 9:15 - 9:30
  Otwarcie seminarium
  Andrzej Maciążek - wiceprezes PIU
  Marcin Dymek - partner KPMG
 • 9:30 - 10:30
  Prezentacja bilansu i rachunku wyników pod MSSF4 & MSSF17 oraz nowa logika księgowań
  Artur Chądzyński - KPMG
 • 10:30 - 11:30
  MSSF 17 – dotychczasowe doświadczenia z projektów wdrożeniowych
  Piotr Lachowicz - KPMG
  Paweł Szablak - KPMG
 • 11:30 - 11:45
  Przerwa kawowa
 • 11:45 - 12:00
  Uzgodnienie podatku bieżącego i odroczonego – case study
  Michał Chrząszcz - KPMG
 • 12:00 - 12:30
  LAC DT – analiza – case study
  Krzysztof Chrust - KPMG
 • 12:30 - 12:50
  Wejście w życie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
  - zwolnienie od podatku VAT usług pośrednictwa a dystrybucja ubezpieczeń
  - zapisy umowne a ryzyka podatkowe
  Przemysław Borowiec - KPMG
 • 12:50 - 13:45
  Lunch
 • 13:45 - 15:45
  Pozostałe tematy rachunkowe i aktuarialne
  Łukasz Licznerski - KPMG
  Michał Drewniak - KPMG
  Paweł Szablak - KPMG
  Marieta Nierzwicka - KPMG
  Kamil Jóźwik - KPMG
  Michał Chrząszcz - KPMG
 • 15:45 - 16:00
  Q&A session