Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Konferencja

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia przy współudziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.

Szkoda na osobie – perspektywa sądu, poszkodowanego, ubezpieczyciela (rejestracja tylko dla gości z ramienia stowarzyszenia Iustitia)

Czas i miejsce

14 kwietnia 2015, godz. 08:30 - 16:45

Centrala ZUS, ul. Szamocka 3,5 Warszawa

Agenda

 • 8.30-9.00
  Rejestracja (mapka dojazdu)
 • 9.00-9.10
  Powitanie gości
  Hanna Kaflak–Januszko, członek zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia, przewodnicząca Zespołu ds. Prawa Cywilnego
 • 9.10 – 10.00
  Otwarcie konferencji
  prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
  Jarosław Duda Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
  prof. dr hab. Krzysztof Rączka Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  Elżbieta Łopacińska p.o. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  Andrzej Maciążek Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • 10.00 – 10.20
  Szkoda i niepełnosprawność w ubezpieczeniowym postępowaniu odszkodowawczym
  Sława Cwalińska-Weychert, wiceprezes zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
 • 10.20 – 10.40
  Ocena niezdolności do pracy w ubezpieczeniu społecznym jako ocena stanu funkcjonowania
  dr n. med. Grażyna Hart, naczelny lekarz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • 10.40 – 11.00
  Aspekty niepełnosprawności, sposoby orzekania, przywileje i ułatwienia
  Krzysztof Kosiński Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

 • 11.00 – 11.15
  Dyskusja
 • 11.15 – 11.40
  Przerwa kawowa
 • 11.40 – 12.00
  Co to jest ICF?
  prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska - Pietruszyńska, Polskie Towarzystwo Orzecznictwo Lekarskiego
 • 12.00 – 12.20
  Zawodowy i społeczny wymiar funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
  Robert Jagodziński, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji
 • 12.20 – 12.40
  Nowe spojrzenie na funkcjonowanie człowieka
  dr Witold Dudziński, prezes zarządu Kliniki Rehasport
 • 12.40 – 13.00
  Czy język ICF opisuje krzywdę poszkodowanego?
  dr hab. Jakub Pokrzywniak, radca prawny, partner w Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr
 • 13.00 – 13.15
  Dyskusja
 • 13.15 – 14.20
  Lunch
 • 14.20 - 14.40
  Odszkodowanie przewidziane w art. 444 k.c. w orzecznictwie Sądu Najwyższego
  dr hab. prof. UJ Marta Romańska, sędzia Sądu Najwyższego, Izba Cywilna
 • 14.40 – 15.00
  Odpowiedzialność pracodawcy za szkodę wyrządzoną pracownikowi w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
  Jolanta Strusińska-Żukowska, sędzia Sądu Najwyższego, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
 • 15.00 – 15.20
  Orzecznictwo sądów powszechnych. Odszkodowanie z art. 444 kc w orzecznictwie sądów powszechnych
  dr hab. Beata Janiszewska, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie
 • 15.20 – 15.40
  Szkoda na osobie w innych systemach prawnych w Europie.
  dr Tomasz Kwieciński, radca prawny, starszy partner w Kancelarii Wierciński Kwieciński Baehr
 • 15.40 – 16.00
  Zadośćuczynienie z art. 445 par. 1 kc w orzecznictwie sądowym
  Mikołaj Wild, przewodniczący Sekcji Prawa Ustrojowego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
 • 16.00 – 16.15
  Dyskusja
 • 16.15 – 16.20
  Zakończenie konferencji, wnioski
  Aneta Łazarska doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie