Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

Seminarium

Ubezpieczenia ochrony prawnej w systemie pomocy prawnej w Polsce

Czas i miejsce

27 września 2013, godz. 10:00 - 14:15

Hotel Mercure Warszawa Centrum

Agenda

 • 10.00 - 10.30
  Rejestracja uczestników, kawa powitalna
 • 10.30 - 10.45
  Otwarcie seminarium
  Jan Grzegorz Prądzyński - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń
 • 10.45 - 11.00
  wystąpienie Olgierda Dziekońskiego – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
 • 11.00 - 11.40
  Rynek usług prawnych w Polsce w świetle badań socjologicznych
  Dr Jan Winczorek - Katedra Socjologii i Prawa WPiA UW
 • 11.40 - 12.20
  Proponowane przez korporacje prawne działania na rzecz upowszechnienia świadczenia usług prawnych
  Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych
 • 12.20 - 12.35
  Przerwa Kawowa
 • 12.35 - 13.30
  Ubezpieczenia jako jedna z form standaryzacji usług prawnych
  Ubezpieczenia ochrony prawnej a ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
  Dr hab. Marcin Krajewski - Katedra Prawa Cywilnego UW
  Przedmiot ubezpieczenia ochrony prawnej
  Mec. Jakub Nawracała - Concordia Ubezpieczenia
  Granice ubezpieczalności ochrony prawnej
  Mec. Piotr Skorupa - D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
 • 13.30 - 14.00
  Bariery rozwoju ubezpieczeń ochrony prawnej w Polsce - panel dyskusyjny
  Moderator:
  Mec. Piotr Skorupa - D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
  Paneliści:
  Dr Jan Winczorek - Katedra Socjologii i Prawa WPiA UW
  Przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej i Krajowej Rady Radców Prawnych
  Dr hab. Marcin Krajewski - Katedra Prawa Cywilnego UW
  Mec. Jakub Nawracała - Concordia Ubezpieczenia
  Mgr Szymon Szmak - Katedra Prawa Ubezpieczeniowego WPiA UMK w Toruniu

 • 14.00 - 14.15
  Podsumowanie seminarium