Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

warsztaty

Warsztaty z Ubezpieczeń Ochrony Prawnej

Czas i miejsce

13 grudnia 2018, godz. 10:00 - 13:00

Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji

Agenda

 • 10:00 – 10.10
  Wprowadzenie
  Renata Orzechowska - Sekretarz Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
 • 10:10- 11:10
  Idea ubezpieczeń ochrony prawnej – co to jest oraz jakie potrzeby klienta i pośrednika spełnia
  Robert Szywalski – Przewodniczący Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
 • 11:10 – 11:30
  Przerwa kawowa
 • 11:30 – 12:00
  Rola profesjonalnego pełnomocnika w rozwiązywaniu sporów prawnych
  Marek Pilc - Radca prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marek Pilc
 • 12:00 – 13:00
  Ubezpieczenie ochrony prawnej – zakres ubezpieczenia, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód
  Marcin Pabiś - Członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
 • 13:00
  Obiad