Administratorem danych osobowych jest Polska Izba Ubezpieczeń z siedzibą przy ul. Twardej 18 w Warszawie, 00-105 Warszawa. Kontakt z administratorem: ul. Twarda 18 , 00-105 Warszawa, e-mail: office@piu.org.pl. Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszym formularzu będą przetwarzane w celu rejestracji jako uczestnika wydarzenia, w którym zgłaszane jest uczestnictwo poprzez wypełnienie formularza, organizacji i przeprowadzenia tego wydarzenia. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dokonanie rejestracji przy pomocy niniejszego formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PIU w powyższym celu. Dane nie będą nikomu przekazywane. Dane będą przetwarzane przez okres realizacji uczestnictwa w wydarzeniu. Przysługuje Pani/Panu prawo do: •dostępu do swoich danych, •sprostowania swoich danych, •usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; •cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; •wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z PIU, na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, adres e-mail: office@piu.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zarejestrowania Pani/Pana jako uczestnika wydarzenia w ramach określonego przez PIU limitu uczestników, a także wysłania ewentualnego powiadomienia w przypadku zmian o terminie lub programie wydarzenia, na wskazany przez Panią/Pana adres e-mail.
 

warsztaty

Warsztaty z ubezpieczeń ochrony prawnej

Czas i miejsce

19 listopada 2019, godz. 09:30 - 12:30

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, ul. Cukrowa 8, budynek SIL, sala 315

Agenda

 • 9:30 – 9:40
  Wprowadzenie
  Renata Orzechowska - Sekretarz Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
 • 9:40 – 10:40
  Idea ubezpieczeń ochrony prawnej – co to jest oraz jakie potrzeby klienta i pośrednika spełnia
  Małgorzata Trybuchowicz – Członek Zespół Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
 • 10:40 – 11:00
  Przerwa kawowa
 • 11:00 – 11:30
  Rola profesjonalnego pełnomocnika w rozwiązywaniu sporów prawnych
 • 11:30 – 12:30
  Ubezpieczenie ochrony prawnej – zakres ubezpieczenia, ustalenie odpowiedzialności oraz proces likwidacji szkód
  Anna Oleksik - Członek Zespołu Ubezpieczeń Ochrony Prawnej w Polskiej Izbie Ubezpieczeń
 • 12:30
  Obiad